Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

nieklam
nieklam
4347 7610 500
Reposted fromshakeme shakeme viaoll oll

July 07 2017

1360 3ad1
Reposted fromruthieful ruthieful viaoll oll

July 06 2015

1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild vialaluna laluna
nieklam
Reposted frompeper peper vialaluna laluna
nieklam
nieklam
9479 919c
Reposted fromchocoway chocoway vialaluna laluna
nieklam
nieklam
4005 f3ed
Reposted fromthirdapril thirdapril vialaluna laluna
nieklam
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viaNoemiJustine NoemiJustine
nieklam
nieklam
7060 1668 500
nieklam
nieklam

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.

July 02 2015

nieklam
2140 70a5 500
Reposted fromMuppet Muppet viaImaaage Imaaage
nieklam
nieklam
2315 387e 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viagriber griber
nieklam
Reposted frombluuu bluuu viagriber griber
9452 61b6
Reposted fromLittleJack LittleJack viagriber griber
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl