Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

nieklam
Spraw bym na nowo czuła po raz pierwszy.
— Katarzyna Wołyniec "Coś dłuższego"
nieklam
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viacompletelydifferent completelydifferent

June 26 2015

nieklam
nieklam
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
nieklam
Kobiety zawsze wiedzą, kiedy na nie patrzysz i na którą konkretnie część ciała.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea viaNoemiJustine NoemiJustine
nieklam
nieklam
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
nieklam
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viapytum pytum
nieklam
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viapytum pytum
nieklam
8001 a17b
Reposted frommisza misza vianivea nivea
nieklam
3133 3e2b
Reposted fromgreengables greengables viaaskman askman
nieklam
6344 3f37
nieklam
nieklam
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianivea nivea

May 21 2015

nieklam
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
nieklam
Reposted fromrooo rooo vialaluna laluna
nieklam
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viamayamar mayamar
nieklam
2442 f1dc
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
nieklam
Była bardzo wysoka, nosiła spodnie do sandałów, albo baletki do sutych spódnic, potrafiła wypić każdy mocny trunek w każdej ilości, dwa razy poroniła, pisywała opowiadania o zwierzętach, malowała jeziorne pejzaże, zaczynała już hodować tego raka, który miał ją zabić w wieku lat trzydziestu trzech i wydawała mi się beznadziejnie nieatrakcyjna. Wystawcie więc sobie moje zaniepokojenie, gdy na kilka sekund przed odjazdem (ona i ja staliśmy w korytarzu) Jean wiecznie drżącymi palcami wzięła mnie za skronie i ze łzami w promiennych niebieskich oczach spróbowała - bez powodzenia - przywrzeć ustami do moich ust. - Szerokiej drogi - powiedziała. Ucałuj ode mnie swoją córkę. Huk piorunu wstrząsnął domem, a ona dodała: - Może gdzieś, kiedyś w jakichś mniej żałosnych czasach znów się spotkamy. - (Jean, czymkolwiek i gdziekolwiek jesteś, w ujemnej czasoprzestrzenie czy w dodatnim duszoczasie, wybacz mi całą tę scenę, łącznie z nawiasem).
— V. Nabokov, 'Lolita'
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viacytaty cytaty
nieklam
(...) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach...
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej [29 III 65]
Reposted fromtimetolove timetolove viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl